Pendik Devlet Hastanesi
VİZYONUMUZ

Sağlık hizmet sunumunda mükemmeliyet odaklı, yönetsel, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında; sürekli değişim ve gelişimi sürekli eğitim ile destekleyen hasta ve çalışan güvenliği, memnuniyetini arttırmaktaki kararlılığı ile güvenilir, ulusal ve uluslararası standartlarda hizmet veren bölgemizin örnek hastanesi olmak.

MİSYONUMUZ

Ulusal ve uluslararası etik ilkeler ve kalite standartları doğrultusunda bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek; hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutan, hasta haklarına saygılı, çevreye duyarlı, nitelikli sağlık çalışanlarıyla, sürekli eğitim ve gelişim çabasıyla toplumsal faydayı gözeten bir yaklaşımla etkin, etkili, verimli, güvenilir, güler yüzlü, toplumun yaşam kalitesini yükselten sağlık hizmeti sunmaktır.

TEMEL İLKE VE DEĞERLERİMİZ

Sağlık hizmet sunumunda insanın odak noktasında olduğu;

Hasta ve Çalışan Haklarına saygılı,
Evrensellik,
Sağlıkta İnovasyon,
Hizmette Hakkaniyet,
Hizmette Uygunluk, Zamanlılık
Etkin, Etkili hizmet
Kalite ve Verimli Hizmet,
Hizmette süreklilik ve erişilebilirlik
Saygınlık, dürüst, güvenilir hizmet,
Hesap Verebilirlik, Şeffaflık ilkesi
Kanıta dayalı hizmet
İş Ahlakı
Dayanışma
Katılımcılık
KALİTE POLİTİKAMIZ

Pendik Devlet Hastanesi olarak; Hastalarımıza Hasta Hakları doğrultusunda; modern teşhis araçları ile doğru tanı ve tedavi metotları kullanarak zamanında, kaliteli, güvenilir sağlık hizmeti sunarak hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması; hastalarımızın ve çalışanlarımızın beklentilerini en üst düzeyde karşılayan ve çalışanlarımızın çalışmaktan onur duyup ve memnun olacağı, sosyal sorumluluklarının bilincinde topluma en üst düzeyde katkı sağlayan sürekli gelişen etkin bir yönetim ve uygulama kalite politikamızdır.

• Hastaların ve çalışanların memnuniyeti odaklı hizmet anlayışını oluşturmak,
• Sürekli ölçme ve iyileştirme mekanizmaları kullanarak örnek bir yönetim ve işletim sistemi kurmak,
• Bilimsel araştırmaları ve yeni uygulamaları takip etmek,
• Mükemmel sağlık hizmetini kaliteden ödün vermeden sunmak,
• Kendimizi sürekli eğitmek ve geliştirmek,
• Kalite Yönetim Sisteminin sürekliliğini sağlamak,

İstek ve Önerileriniz

Ad Soyad:

Email:

Konu:

Mesajınız: