Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Tarihçe

Hastanemiz, 162 dönüm arazi üzerinde 9 katlı bir ana blok, asistan, ebe kadın personel lojmanları, İntaniye ve Çocuk yuvaları dahil 5 yan blok şeklinde inşaatı tamamlanarak 04.06.1972 yılında Çalışma Bakanı Ali Rıza UZUNER tarafından, Sağlık Bakanı Kemal DEMİR, SSK Genel Müdürü Cihat ÖVÜL' ün katıldığı törenle hizmete açılmıştır.Hastanenin kurucu başhekimi Dr. Hikmet AYDEMİR ,müdürü Vahap DEMİREL’dir.Hastane faaliyete başladığı zaman 100'ü doktor olmak üzere toplam 400 Personel görev yapmakta idi.60 milyon liraya mal olan 660 yataklı hastanede modern cihazlarla donatılmış 10 ameliyathane ve tıbbın gerektirdiği bütün modern cihazlar mevcut idi.11 Mart 1977'de 6 katlı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Haziran 1977'de 6 katlı Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği hizmete açılarak müstakil binalarında hizmet vermeye başlamışlardır.1982 yılında Eğitim Hastanesi statüsüne geçen Hastanemizde bugüne kadar 600’e yakın uzman ve 235 ‘e yakın teknisyen eğitimi verilmiştir.1992 yılında Görüntüleme Merkezimiz hizmete girmiştir.1997 yılında ülkemizde bir benzeri sadece Ankara'da bulunan 5'i yıldız şeklinde 8 bloktan oluşan Merdivenköy'deki Özel tip Polikliniklerimiz hizmete açılmıştır.

Burada günde 5000-6000 hasta ayaktan muayene ve tedavi olabilmektedir.1998 yılı sonunda 75.Yıl Böbrek nakli ve Hemodiyaliz Merkezimiz merkez binaya bitişik olarak inşa edilen 9 katlı yeni binasında hizmete açılmıştır.Hastanemiz 06.01.2005 tarih ve 5283 sayılı " Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait sağlık birimlerinin Sağlık Bakanlığı'na devredilmesine dair kanun" uyarınca, 18.02.2005 tarihinden itibaren T.C. Sağlık Bakanlığı'na devredilmiştir.18.02.2011 tarihinde 27850 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usül ve Esasları Hakkında Yönetmeliği’ne istinaden 25.05.2011 tarihinde İstanbul Valiliği ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Arasında Ortak Kullanım ve İşbirliği Protokolü İmzalanmış olup hizmet kalite ve çeşitliliğinde artış sağlanmıştır.Çağdaş tıp biliminin ve teknolojisinin uygulandığı sağlık hizmetlerini sunmak; gelişmeleri sürekli izleyen, deneyimli, bilgili ve ülke gerçeklerini bilen eğitim kadrosuyla, hastaların gereksinimlerine üst seviyede cevap verebilecek uzman hekim ve sağlık teknisyeni yetiştirmek amacıyla hizmetlerimizi en iyiye doğru götürme çabası içindeyiz.
MİSYONUMUZ

Sunduğumuz tüm sağlık hizmetlerinde hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutan, hasta haklarına daima saygılı, yetkin ve kalifiye sağlık personeli yetiştiren ve sürekli kendini geliştiren/yenileyen, hasta odaklı ve performans bazlı dinamikleri ile hizmet veren öncü bir kuruluş olmak.

Koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetlerini, tıbbın ulaştığı en üst düzeyde, yaygın ve bütünleşik bir yapı içinde, uygun ekonomik koşullarda din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin nitelikli ve uzman kadrolar ile topluma sunmak.

Sağlık bilimleri alanındaki akademik çalışmalara ve bilimsel araştırmalara olanak sağlayarak, sağlıkla ilgili her konuda yeni bilgi ve uygulamaların geliştirilmesini desteklemek.

Uzmanlık eğitiminde çağdaş teknoloji ve yöntemleri kullanarak ülkemizin lider uzmanlarını yetiştirmek..

Sağlık alanındaki araştırmalar ile evrensel bilime katkıda bulunmak.


VİZYONUMUZ

Uluslararası akreditasyon standartlarına göre hizmet veren tıbbi kadromuz ve yetkin çalışanlarımızla nitelikli sağlık hizmetlerini sürekli geliştirerek sağlık sektöründeki saygınlığımızı devam ettiren lider bir üniversite hastanesi olmaktır.


ETİK DEĞERLERİMİZ

Hasta güvenliği önceliğimizdir.

Etkin ve kaliteli hasta bakımı ve tedavisi hedefimizdir.

Tüm uygulamalarımızı etik değerlere saygı, bilimsellik, yenilikçilik ve sürekli iyileştirme anlayışı ilkeleri çerçevesinde sürdürmekteyiz.

Araştırma, eğitim ve sağlık hizmetlerinde uluslararası düzeyde tercih edilen bir kurum olmak hedefimizdir.

Ölçülebilen ve değerlendirilebilen bir sistemle kendimizi sorgularız.

İnsan Kaynağımıza mesleki gelişim ve sürekli eğitim olanakları yaratırız.

Sunduğumuz eğitim ve sağlık hizmetlerinde güvenilir ve şeffaf olmak, sürekliliği sağlamak toplumsal sorumluluğumuzdur.


KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

Uluslararası akreditasyon standartlarına göre hizmet veren ülkemizde ilkleri gerçekleştiren, lider bir eğitim ve araştırma hastanesi olacağız.
Yeni yapılacak Hastane kompleksi ile beraber Tıbbi hizmetlerdeki mükemmeliyet düzeyi, Hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini yaratmadaki kararlılığı, nitelikli ekibi ve çağdaş altyapısı, Öncü uygulamalarıyla; Türkiye'ye model oluşturmayı ve dünyada referans gösterilen akademik sağlık kurumlarından biri olmayı hedeflemektedir.
Hastanemizin amacı, hizmetten yararlananların sağlıkla ilgili gereksinimlerini karşılamak ve daha sağlıklı bir yaşam sürebilmelerini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, tıbbi hizmetlerin her aşamasında en yüksek kalitede, kanıta dayalı ve uluslar arası standartlara uygun olarak sunmayı hedefliyoruz.
Sağlık Bilimleri alanında Medeniyet Üniversitesi ile olan entegrasyonun da desteğiyle; bir yandan sağlıklı bir yaşam sürdürmek konusunda toplumu bilinçlendirmeye çalışırken, bir yandan da kendi ekibimizi, tıbbi hizmet kalitemizi sürdürmek ve geliştirmek için, sürekli olarak eğiteceğiz.
Hastanemizden hizmet alan hastaların memnuniyetini sistemli olarak izleyecek ve elde ettiğimiz sonuçları, sunduğumuz hizmetleri geliştirmekte kullanacağız.
Toplumsal fayda ile hizmet maliyeti arasında bir denge kurarak, verimliliğimizi etkin olarak yönetip, yüksek kalitemizden ödün vermeden, hizmetlerimizin uygun şartlarda sunumunu sağlayacağız.
Teknolojik en son imkanları, tanı ve tedavi metotlarını kullanarak ülkemiz insanına daha kaliteli hizmet vereceğiz.
Hastanemizde çalışanların potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmelerine ve geliştirebilmelerine olanak sağlayan çalışma ortamıyla, konusunda uzman kişilerin yetiştiği, çalıştığı ve tercih ettiği bir kurum olacaktır.
Hastane otomasyon sistemini geliştirmek amacıyla çalışmalar yapmak, karşılaşılan durumlara göre önerilerde bulunmak, bu gelişmeleri diğer hastanelerle paylaşarak pozitif fayda sağlamaktır.
Yeni yapılacak hastane binası ile birlikte Teknolojideki gelişmeleri izleyerek, hizmetlerimizin etkinliğini, kalitesini ve verimliliğini arttırmak için en güncel teknolojilerle altyapımızı sürekli geliştireceğiz.
Türkiye'de ve dünyada sağlık hizmetlerinin gelişimini sürekli olarak izleyip, uluslararası kabul görmüş standartları, yöntem ve uygulamaları ülkemize getirmeyi, tıbbın gelişimine aktif olarak katkıda bulunmayı, sağlık hizmeti sunumunda yeni iş modelleri geliştirmeyi ve her zaman farklılık yaratacak yeniliklerle öncü ve örnek olmayı hedefliyoruz.
Tedavi hizmetlerinde olduğu gibi, sağlığın korunmasında yaratacağımız iş modelleriyle de öncü ve örnek olacağız.

İstek ve Önerileriniz

Ad Soyad:

Email:

Konu:

Mesajınız: