Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi
Misyon

Uzmanlaştığımız tüm sağlık hizmetlerinde, tıbbın ulaştığı en üst düzeyde, güvenilir, hasta
odaklı ve kaliteli hizmet veren, hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutan, hasta haklarına
saygılı, çevreye duyarlı, nitelikli sağlık çalışanı yetiştiren, yenilikçi ve sürekli kendini
geliştiren öncü bir kuruluşuz.Vizyon

Uzmanlaştığımız her alanda ülkemizde sunduğumuz hizmetin bilimselliği ve kalitesi ile
ilklerin içinde yer almayı, uluslararası alanda tıbbın ulaştığı en üst düzeydeki uygulamaları
takip ederek gelişimine katkıda bulunmayı ve bu çalışmaları akademik ortamda da
sürdürmeyi hedefleyen bir sağlık kuruluşuyuz.Kalite Politikası

Toplam kalite yönetimi anlayışını benimseriz ve paylaşırız.
Hastalarımıza en iyi tanı ve tedavi hizmetini sunarak, yaşam kalitesini yükseltir; hasta güvenliğini ve memnuniyetini her şeyin üzerinde tutarız.
Hasta ve yakınlarını bilinçlendirerek tanı ve tedavi sürecine tam katılımını sağlarız.
Ekip anlayışını benimseriz ve kurum bilincini yaşatırız.
Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini attırarak nitelikli iş gücü yaratır; özverili birer sağlık çalışanı olmalarını sağlarız.
Çalışanlarımıza en uygun çalışma ortamını oluşturur; alanda sahip olduğu riskleri azaltarak güvenliğini sağlarız.
Uluslararası standartlarda tanı ve tedavi hizmeti sunan referans bir hastaneyiz.
Sunduğumuz hizmeti sürekli geliştirerek tıbbın gelişimine katkıda bulunuruz.
Çevreye olan etkilerin minimum düzeyde tutulmasını sağlarız.
Yürürlükte bulunan yasal ve diğer şartlara uymayı taahhüt ederiz

İstek ve Önerileriniz

Ad Soyad:

Email:

Konu:

Mesajınız: