İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi
MİSYONUMUZ

Sunduğumuz tüm sağlık hizmetlerinde hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutan, hasta haklarına daima saygılı, yetkin ve kalifiye sağlık personeli yetiştiren ve sürekli kendini geliştiren/yenileyen, hasta odaklı ve performans bazlı dinamikleri ile hizmet veren öncü bir kuruluş olmak.
Koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetlerini , tıbbın ulaştığı en üst düzeyde , yaygın ve bütünleşik bir yapı içinde , uygun ekonomik koşullarda din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin nitelikli ve uzman kadrolar ile topluma sunmak.
Sağlık bilimleri alanındaki akademik çalışmalara ve bilimsel araştırmalara olanak sağlayarak , sağlıkla ilgili her konuda yeni bilgi ve uygulamaların geliştirilmesini desteklemek.
Uzmanlık eğitiminde çağdaş teknoloji ve yöntemleri kullanarak ülkemizin lider uzmanlarını yetiştirmek..
Sağlık alanındaki araştırmalar ile evrensel bilime katkıda bulunmak.

VİZYONUMUZ

Dünyada bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden, uluslararası alanda ileri tetkik ve tedaviye yönelik çalışmalar yapan, ülkemizde sağlık hizmetlerinde ilk tercih edilen, kaliteli bakım veren, eğitim ve araştırmada öncü çağdaş bir hastane olmaktır.

HEDEFLERİMİZ

Uluslararası akreditasyon standartlarına göre hizmet veren ülkemizde ilkleri gerçekleştiren, lider bir eğitim ve araştırma hastanesi olacağız.
Yeni yapılacak Hastane kompleksi ile beraber Tıbbi hizmetlerdeki mükemmeliyet düzeyi, Hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini yaratmadaki kararlılığı, nitelikli ekibi ve çağdaş altyapısı, Öncü uygulamalarıyla; Türkiye'ye model oluşturmayı ve dünyada referans gösterilen akademik sağlık kurumlarından biri olmayı hedeflemektedir.
Hastanemizin amacı, hizmetten yararlananların sağlıkla ilgili gereksinimlerini karşılamak ve daha sağlıklı bir yaşam sürebilmelerini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, tıbbi hizmetlerin her aşamasında en yüksek kalitede, kanıta dayalı ve uluslar arası standartlara uygun olarak sunmayı hedefliyoruz.
Sağlık Bilimleri alanında Medeniyet Üniversitesi ile olan entegrasyonun da desteğiyle; bir yandan sağlıklı bir yaşam sürdürmek konusunda toplumu bilinçlendirmeye çalışırken, bir yandan da kendi ekibimizi, tıbbi hizmet kalitemizi sürdürmek ve geliştirmek için, sürekli olarak eğiteceğiz.
Hastanemizden hizmet alan hastaların memnuniyetini sistemli olarak izleyecek ve elde ettiğimiz sonuçları, sunduğumuz hizmetleri geliştirmekte kullanacağız.
Toplumsal fayda ile hizmet maliyeti arasında bir denge kurarak ,verimliliğimizi etkin olarak yönetip, yüksek kalitemizden ödün vermeden, hizmetlerimizin uygun şartlarda sunumunu sağlayacağız.
Teknolojik en son imkanları, tanı ve tedavi metotlarını kullanarak ülkemiz insanına daha kaliteli hizmet vereceğiz.
Hastanemizde çalışanların potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmelerine ve geliştirebilmelerine olanak sağlayan çalışma ortamıyla, konusunda uzman kişilerin yetiştiği, çalıştığı ve tercih ettiği bir kurum olacaktır.
Hastane otomasyon sistemini geliştirmek amacıyla çalışmalar yapmak, karşılaşılan durumlara göre önerilerde bulunmak, bu gelişmeleri diğer hastanelerle paylaşarak pozitif fayda sağlamaktır.
Yeni yapılacak hastane binası ile birlikte Teknolojideki gelişmeleri izleyerek, hizmetlerimizin etkinliğini, kalitesini ve verimliliğini arttırmak için en güncel teknolojilerle altyapımızı sürekli geliştireceğiz.
Türkiye'de ve dünyada sağlık hizmetlerinin gelişimini sürekli olarak izleyip, uluslararası kabul görmüş standartları, yöntem ve uygulamaları ülkemize getirmeyi, tıbbın gelişimine aktif olarak katkıda bulunmayı, sağlık hizmeti sunumunda yeni iş modelleri geliştirmeyi ve her zaman farklılık yaratacak yeniliklerle öncü ve örnek olmayı hedefliyoruz.
Tedavi hizmetlerinde olduğu gibi, sağlığın korunmasında yaratacağımız iş modelleriyle de öncü ve örnek olacağız.

İstek ve Önerileriniz

Ad Soyad:

Email:

Konu:

Mesajınız: