Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Tarihçe

Farabi’ye göre; insan faziletinin temel mikyası, hemcinslerinin sıhhat ve afiyetlerine esirgemedikleri alakadır. Bu himmeti esirgememiş olan, eğer karar mevkiindeki kişi ise; dünyada itibar makamını, ahretti ise cennetini yapar’ , sözü itibariyle insan sağlığı tarihten günümüze kadar her zaman ön plana çıkmış ve sağlığa verilen değer, mimariye de yansımıştır. Böylece hastaneler günümüze kadar ülkelerin vazgeçilmez mimari eserleri olmuştur. Osmanlı sultanlarından II. Sultan Abdülhamid Han’ın hastanelere olan duyarlı kişiliği bu günkü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 1800’lü yıllardaki temelinin atılmasına vesile olmuştur.Tıp Fakültesi eğitimi, Osmanlı döneminde; 1827 yılında 14 Mart Çarşamba günü Tıbhane adı altında Şehzadebaşı’nda Tulumbacı konağında açılmıştır. Dönemin Padişahı II. Mahmut’tur. Okul, Fransızca eğitimli hiç tatbikat yapılmadan sadece nazari olarak eğitim vermiştir.Daha sonra 1832’de Topkapı Sarayı içerisinde cerrah hane açılır. Yine eğitim nazari olarak devam eder.1839 yılında iki mektep birleştirilerek, bugün Galatasaray Lisesinin olduğu binada II. Sultan Abdülhamid tarafından Mekteb-i Tıbbiye olarak açılır ve öğrencilerine Sultan Mahmut tarafından üstünlük işareti olan nişanlar verilerek zamanın en iyi şartları sağlanmıştır. Bu dönemden sonra eğitim uygulamalı ve kuramsal olarak devam etmiş 239 öğrencisi ile 1843’te 67 mezun veren üniversitenin eğitimi yetersiz görülüp eğitim süresi 9 yıla çıkarılmış ve Tıbbiye İdadisi kurulmuştur. ( idadi sınıf hazırlık sınıfı olup, bundan sonraki sınıflar şahane adını almıştır. ) Tıbbiyeliler 1843’de ilk kez nöbet tutmaya başlamıştır.1867 yılında Askeri tıbbiye’nin bir bölümünde Mülki Tıbbiye Türkçe eğitimle devam etmiş, Eğitim süresi yine 6 yıla düşürülmüştür. İlerleyen yıllarda farklı binalarda Askeri ve Mülki Tıbbiye beraber eğitime devam etmiş 1903 yılında Tıbbiye-i Şahane şimdiki Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin olduğu Haydarpaşa’ya taşınmıştır.

Haydarpaşa Tıbbiyesi, İstanbul Dar-ul Fünun’un (İstanbul Tıp) bir şubesi olarak, ilk reisi (başhekim) operatör Cemil Paşa idaresinde Kadın Doğum Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Besim Ömer Paşa, Kulak Burun Boğaz Op. Dr. Ziya Nuri Paşa, Dahiliye ve Tedavi Hocası Uz. Dr. Akil Muhtar Bey, Tıbbi Kanuni hocası Vasfi Bey, Anatomi Hocası Uz. Dr. Nurettin Ali Bey, Uz. Dr. Neşet Ömer Bey (Dâhiliye), Uz. Dr. Süreyya Ali Bey (Dahiliye), kadrosuyla eğitime devam etmiştir.

Daha sonra II. Sultan Abdülhamid tarafından, Demirkapı’daki şehrin merkezinde bulunan ve zaman zaman öğrenci ayaklanmalarına neden olan okulun deniz aşırı bir yere taşınması Serasker Rıza Paşa’ya emredilmiş, Emir Hassa Mimari Mösyö Valery’e bildirilmiş, planlar hazırlanmış, Selimiye Kışlası ile Haydarpaşa Askeri Hastanesi arasına 24.000 m2’lik bir araziye Marmara Denizine bakacak şekilde Mimar Valery ve Mösyö D’Aranco tarafından hazırlanan Plan Mühendishane’den mezun olan subayların da katkısıyla en ince ayrıntılarına kadar düşünülmüş ve 1894 yılında inşaatına başlanmıştır.

Binanın çok ihtişamlı olmasına dikkat edilmiş, dış cepheleri iki renkli hereke taşından yontma olarak yapılmıştı. Demir aksamı Belçika’dan, harç için kullanılan kireç Marsilya’dan getirilmişti. Binanın deniz tarafındaki bölümü 4 katlı olup, ilk katı teneffüshane, ikinci katı yemekhane, üçüncü katı dershane, dördüncü katı ise yatakhane olarak hazırlandı. Tuvaletler ayrı bir uzantı ile binaya eklendi. Geniş koridorları yüksek tavanları, 50 büyük 10 küçük okuma salonları, 400m2’lik camii, Çamlıca tarafındaki girişine yerleştirilmiş muhteşem demir merdivenleri, 2 saat kulesi, binanın ortasındaki geniş avlusu, Selimiye Kışlası tarafından yerleştirilen nebatat bahçesi ile mükemmel bir yapı olarak “Sultan Abdülhamid’in Doğum Günü” ne isabet eden 6 Kasım 1903 Cuma günü merasimle hizmete girmiştir.

Mektebi Tıbbiye-i Şahane olarak yapılan bina karşısında 75 metre mesafede yataklı koğuşlar ve 4500 m2’lik bir alana oturan Seririyat Pavyonları, ortada Hekimler Dairesi olmak üzere tek katlı pavyonlardan oluşmaktaydı. Ortadaki Hekimler Dairesi üstüne karşıdaki binanın kubbeli çatısının aynısı planlanmıştı.

Sultan Selim Vakfı üzerine kurulan ve Mimar D’Aranco tarafından inşaatı yürütülen bu pavyonlar halen Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak görev yapmaktadır. Daha sonra inşaatın takibi ve kontrolleri Rieder Paşa tarafından yapılmış, Cemil Paşa Amfitiatır bölümü yapılarak burası aynı zamanda ameliyathane olarak kullanılmıştır.

1904-1905’de binanın su ve hava gazı tesisatı tamamlanmış, akabinde Cemil Paşa 30 bin altın ile kalorifer tesisatını yaptırmıştır. Ancak birkaç yıl kalorifer tam randımanlı çalıştırılamamış hizmet bir süre sobalı koğuşlarda devam etmiştir. 1909 yılında eksiklikler giderilerek Seririyat Pavyonları randımanlı çalışmaya başlamıştır.

Bina 1903’den 1908’e kadar Askeri Tıbbiye olarak, 1908’den 1933’e kadar İstanbul Tıp Fakültesi olarak görev yaptı. Daha sonra Tıp Fakültesi Eğitim Bakanlığına, Hastane kısmı da Sağlık Bakanlığı’na devredilerek onarım işlerine başlanmış. 1934 yılında 16 ay süren inşaat işleri başlatılmış ve 1936 tarihinde Haydarpaşa Numune Hastanesi merasimle 225 yataklı olarak faaliyete başlamıştır. 01.07.1936 tarihinde ameliyathanesi yapılmış, daha sonra hızla röntgen, hayati kimya, göz, kulak, bakteriyoloji, anatomi, patoloji ve diş laboratuarları yapılmış diğer bölümler peyder pey açılmıştır.1936 yılında Haydarpaşa Numune Hastanesinin mütehassıs hekim kadrosu şu isimlerden oluşmaktaydı;

Baştabip ve İntaniye Hastalıklar Mütehassısı ve Laboratuar Şefi Dr. Kazım LAKAY

Dahili Hastalıkları Mütehassıs Dr. Teyfik SAĞLAM

Hariciye Hastalıkları Mütehassısı Op. Feridun Şeket EVRENSEL

Kulak Burun Boğaz Mütehassısı Op. Dr. Haydar İbrahim AYDAR

Hayati Kimya Laboratuarı Şefi Dr. İbrahim Ethem ULAGAY

Deri ve Zührevi Hastalıkları Mütehassısı Dr. Nuri Osman EREN

Röntgen Mütehassısı Prof. Dr. Selahattin Mehmet ERK

Göz Hastalıkları Mütehassısı Dr. Zihni ARIKUT

Marazi Teşrih Mütehassısı Dr. İhsan Şükrü AKSEL

Kadın Doğum Mütehassısı Dr. Zeki TEKTAŞ

Çocuk Mütehassısı Dr. Sırrı Halil AKIRSOY

İdrar Yolları Hastalıkları Mütehassısı Dr. Fuat Hamit BAYER

Diş Tabip Hayrettin TAYLAN

Hastaneye 01 Nisan 1946 tarihinde hemşire ve laborant okulu açılmış, müdire olarak Esma DENİZ tayin edilmişti. 1949 yılında ilk mezunlarını vererek hemşire ve laborant yetiştirmeye başlamıştır.

1957 yılında Op. Dr. Ali Rıza TEZEL Baştabipliğe atanmış, süre gelen yıllarda farklı isimlerde hekimler hastanemize baştabiplik yapmışlardır. Fransız şairi Ronsard‘ın “Yaşadığınız yerlerin de geçmişleriyle atan kalpler olduğunu idrak ettiğiniz ölçüde insansınız ve hayattasınız.” Sözlerine ithaf en günümüze kadar Hastanemizde görev yapmış olan 25 Başhekimimizi ve çalışanlarını yad ediyoruz.

Hastanemiz sağlık hizmeti sunumunda bir çok ilke imza atmıştır. Türkiye’nin ilk Reanimasyon Kliniği 1959 yılında Dr. Cemalettin ÖNER tarafından hastanemizde kurulmuş olup,1964 yılında 30 yatağı ile en büyük yoğun bakım ünitesidir.Türkiye’de ilk mide rezeksiyonu hastanemizde yapılmıştır.İlk diplomalı plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı bu hastaneden çıkmıştır.1968 Yılında ilk slikon meme protezi hastanemizde gerçekleşmiştir. Hastanemizde 1991 yılında (kadavradan) böbrek nakli ile kamuda yapılan ilk böbrek transplantasyonu gerçekleşmiştir. Sağlık Bakanlığı’na ait Acil Tıp Kliniği hastanemizdedir.Yine karaciğer transplantasyonunu İstanbul’daki eğitim ve araştırma hastaneleri içinde yapmış bir hastaneyiz.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hizmete devam eden, hastanemizin Başhekimi Sayın Doç. Dr. Eyüp Veli KÜÇÜK’tür.
Hastanemiz 709 yatak kapasitesiyle faaliyetine devam etmektedir.
İdari kadromuz Hastanemiz Başhekimi, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, 5 (beş) Başhekim Yardımcısı ve 5 (beş) Müdür Yardımcısından oluşmaktadır.
Sağlık kadromuzda 132 Doçent, Profesör, Başasistan, Eğitim görevlisi bulunmaktadır. Yine 184 Uzman hekim, 302 Asistan hekim ve 702 diğer personel (hemşire,ebe,teknisyen…) ile hizmet vermektedir.
2016 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak, Üniversite Hastanesi kapsamında hizmet vermeye başlamıştır.

Not: Tarihçe hazırlıkları sürecinde hastanemiz eski başhekimlerinden Sayın Uz. Dr. Müfit EKDAL’ın “Tıbhâne'den Nümûneye” adlı kitabından faydalanılmıştır.


Misyonumuz:

Bireylerin sağlık ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamak üzere;
Dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda, kaliteli, etkili ve güvenilir bir sağlık hizmeti vermek,
Kendilerini mesleklerine adamış, üstün nitelikli, en üst düzeyde teknoloji kullanan, insana değer veren hekimler ve sağlık uzmanları yetiştirmek.

Vizyonumuz:

Ülkemizde sağlık hizmetinde ilk tercih edilen, uluslar arası alanda ileri tetkik ve tedaviye yönelik çalışmalar yapan, kaliteli bakım veren eğitim ve araştırmada öncü çağdaş bir hastane olmak.

Kalite Politikalarımız:

Hasta ve çalışan memnuniyetine odaklı hizmet anlayışını oluşturmak.
Kendimizi sürekli iyileştirmek, geliştirmek.
Bilimsel araştırmalarda, eğitimlerde ve yeni uygulamalarda öncülük yapan bir kurum olmak.
Hasta haklarına saygılı olmak ve haklarını korumak.
Kalite yönetim anlayışını benimsemek ve bu bilinci yaymak.
Ekip anlayışını benimsemek ve kurum bilincini yaşatmak.
Hastaların bilinçli seçim haklarını kullanabilmelerini sağlamak.
Bilgi deneyim ve olanaklarımızla topluma daha iyi ve kaliteli sağlık hizmetini sunmak.

Temel Değerlerimiz:

Önce insan,
Bilimsellik,
Hasta ve yakınlarının haklarına saygı,
Çalışanların haklarına saygı,
Topluma, çevreye ve yasalara saygı,
Tıbbi deontoloji ve Etik’e uyum,
Ulaşılabilir olmak,
Kalıcı güven.

İstek ve Önerileriniz

Ad Soyad:

Email:

Konu:

Mesajınız: