Ego Nedir? Beyinde Yer Alır Mı?

Makaleler > Nöroloji - Psikiyatri

Ego Nedir? Beyinde Yer Alır Mı?

Egoyu tanımlayan çok sayıda felsefi ve psikolojik tanımlamalar halihazırda bulunuyor. Bazılarına göre ego geçmiş ve gelecek arasındaki bir böcek, bazılarına göre beynin bir katmanı, bazılarına göreyse en ilkel benlik. Genelde kişinin kendi kimliğini algılması veya kendisine nasıl baktığı olarak yorumlanıyor. Peki ego gerçekten beyinde bulunabiliyor mu? Kişinin özgüven, özsaygı gibi kavramları içeren ego, pek çok faktörden etkileniyor. Bu faktörler nelerdir gelin hep beraber bakalım.

 Ego Nedir? Benlikte yer alır mı?

Peki sağlıklı bir ego yapısı ne zaman sağlıksız bir duruma dönüşebilir?

Bilimsel araştırmalara göre ego nöral bir tanımlama henüz yapılmış değil. Harvard Üniversitesin Profesörü Jerome Kegan’a görede ego beyinde bulunmuyor. Beyinde var olan şey, özgüveni modüle edilen, kişinin kendinden şüphe etme ve anksiyete ile ilgili hislerin müdahalesini kontrol eden bir beyin devresi. Fakat Profesöre göre “ Kendimi harika hissediyorum, dünyayı bile fethedebilirim.” gibi hislere aracılık edebilen beyin devresini henüz keşfetmiş değiliz.
Araştırmacılara göre beyinde benliği ya da egonun çeşitli yönlerinin nasıl temsil edildiğini anlamak için nörobilim teknolojileri giderek daha fazla kullanılıyor.

Ego gerçekten benlikte mi yer alıyor

Ego Depresyonu ve Maniyi Nasıl Etkiliyor?

Bipolar bozukluğun mani fazı bir çok kez ego ile belirginleşir. Bunu benmerkeziliğin en uç boyutu, yani aşırı narsisizmin karlanmış hali olarak düşünebiliriz. Depresyon ucunda ise düşük benlik saygısı ile tanımlayabiliriz. Tüm kişilik özellikleri her iki uçta aşırılıklar barındıran bir süreklilik çizgisinde yer almaktadır. Kimi zaman psikopatolojik davranışlara dönüşecek şekilde çizgiyi aşabilir. Bu çizginin aşılıp aşılmadığının belirleyicisi ise sosyal aktivitelerin bozulma düzeyidir. Kimin çizgiyi aşıp aşmadığı, genelde stresle ilişkili çevresel tetikleyicilerin ve riskin %50’sini oluşturan etkenlerin karşılıklı ilişkisine bağlıdır. Benliğin nörobiyolojik yapısı psikopatolojide de rastlanabiliyor. Buna göre şizofrenideki hezeyanlar ego sınırlarının yitimi olarak tanımlanabilir. İşitsel halüsilasyonlarda olduğu gibi, hastalar nötral olayları kendilerini referans alarak yorumlar veya dışarıda olanı içeride olandan ayırt edemiyebilirler. Uzmanlar bu bozulma durumu şizofreni hastalarının beyinlerinde görülen yapısal durumla ilişkili olduğu düşünüyorlar.

Kişilik Bozuklukları Egoyu Nasıl Etkiler?

Narsisistik kişilik bozukluğu büyüklenmeci şişkin bir benlik ile karakterize edilir. Kişinin zihni kendiyle o denli meşguldür ki, hadiselere başkalarının gözünden bakma becerilerini kaybetmişlerdir.

 

İstek ve Önerileriniz

Ad Soyad:

Email:

Konu:

Mesajınız: