Çalma Hastalığı (Kleptomani) Nedir?

Kleptomani, çalmaya karșı olan dürtülere karșı direnç gösterememe veya direnç göstermede zorluk yașanan "Dürtü Kontrolü Bozuklukları" bașlığı altında yer alan bir bozukluktur. Kleptomanide çalmaya karșı olușan dürtüler kișisel kullanım için gereksinilmeyen veya parasal maddi değeri olmayan nesnelere yönelik olmaktadır. Bu bozukluk genellikle ergenlik döneminde bașlar ve geç erișkinliğe kadar sürer, bazı olgularda ömür boyu sürebilir.

Tedavi Yöntemleri;

Kleptomaniye genellikle bașka komorbid durumlar örneğin duygudurum bozuklukları gibi bozukluklar eșlik edebilmektedir. Bu bozukluğu olan hastalar çoğunlukla kleptoman için değil ama eșlik eden diğer durumları nedeni ile tedaviye yönlendirilirler. Kleptomaninin tedavisi oldukça güçtür ve her zaman tam bașarı ile gerçekleșememektedir. Çalma davranıșını komplike hale getiren önemli bir sorun sıklıkla eșlik eden depresyon, anksiyete, kimlik sorunları veya diğer emosyonel sorunların varlığıdır. Çeșitli farmakoterapi ve psikoterapi uygulamaları ile kleptomanide farklı tedavi yaklașımları literatüre girmiștir.

İstek ve Önerileriniz

Ad Soyad:

Email:

Konu:

Mesajınız: