Özgül Fobi Nedir?

Özgül fobi belli bir nesneden, durumdan ya da hayvandan aşırı korku duymak ve aşırı, mantıksız bir kaçınma isteğine sahip olmaktır. Birçok kişinin bir nesneye veya bir duruma karşı bir korkusu olabilir fakat bu korkunun fobi olarak tanımlanması için kişinin yaşadığı korkudan rahatsız olması ve yaşadığı korkunun kişinin gündelik hayatını engellemesi gerekir. Örneğin bir insanın örümcek korkusu olabilir. Ama örümceklerle çok karşılaşmadığı için veya bu korkusu onu rahatsız etmediği için bu fobi sayılmayabilir. Bir diğer yandan eğer kişi örümcek korkusu yüzünden yeşillik alanlara gitmiyorsa, çiçeklere dokunamıyorsa veya geceleri örümcek korkusu yüzünden uyuyamıyorsa o zaman o kişinin örümcek fobisi olmak üzere özgül bir fobisi vardır.

Özgül Fobinin Tipleri;

  • Hayvan Tipi: Korkuyu hayvanlar ya da böcekler başlatır.
  • Doğal Çevre Tipi: Korkuyu fırtına, su, yükseklik, gök gürültüsü, karanlık gibi etkenler başlatır.
  • Kan-Enjeksiyon-Yara Tipi: Korkuyu, kan görmek ya da iğne yapılması gibi tıbbi işlemler başlatır. Diğer fobilerden değişik olarak bayılma söz konusu olabilir.
  • Durumsal Tip: Korkuyu araba, uçak, asansör, köprü, kapalı yerler gibi belirli durumlar başlatır.
  • Diğer Tip: Korkuyu yukarıdaki tiplere girmeyen diğer olaylar başlatır. Yutkunma, balon, palyaço, hastalık korkuları bu tipe örnek olabilir.

Belirtiler;

  • Fobisi olan kişiler korktukları durum/nesneyi, karşılaşacakları sıkıntıyı, kısaca tehlikeyi gerçekte olduğundan daha büyük algılarlar.
  • Olabilecekleri gerçekte olabileceğin-den daha kötü olarak düşünürler, canlandırırlar.
  • Aynı zamanda korktukları nesne ya da durumla başa çıkma becerilerini azımsarlar, daha düşük görürler.
  • Bu durumla ya da nesneyle karşılaşırlarsa başa çıkamayacaklarını düşünürler. Dolayısıyla korkulan nesne veya durumdan kaçınırlar. Fakat bu kaçınma korkuyu sürdüren etkenlerdendir. Kaçındığımızda ve korkuyla yüzleşemediğimizde o korku bizimle yaşar hale gelir.
  • Yaşanan korku bir kısır döngü içerisinde tekrarlanır.

Tedavi Yöntemleri;

Özgül fobili hatalar genel olarak agorafobili ve sosyal fobili hastaların aksine sürekli bir anksiyete hali göstermezler. Bu nedenle genel olarak tedavi için yardım aramazlar ya da ancak çok zorlandıkları durumlarda tedavi olma isteği içine girerler. Özgül fobilerin tedavisi, diğer kaygı bozuk­luklarının tedavisinden genellikle daha kolaydır. Çoğu kez, ilaç verilmeden ve oldukça kısa bir süre içinde tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır. Önerilen tedavi yöntemi, korkulan nesne ve durumlarla ilgili akılcı olmayan bilişlerin ortaya çıkarılması ve bunların daha uyumlu bilişlerle yer değiştirmesi ve aşa­malı karşı karşıya gelmeyi öne çıkaran Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi yöntemidir. Özgül fobisi olanların yaklaşık beşte dördü bu yöntemle tedavi olabilmektedir.

İstek ve Önerileriniz

Ad Soyad:

Email:

Konu:

Mesajınız: