Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE) Nedir?

Kızamık enfeksiyonunun nadir görülen geç dönem komplikasyonu olup, beynin ilerleyici inflamasyon ve sklerozisi ile karakterize yavaş seyirli bir enfeksiyonudur. En sık 5-15 yaşları arasında görülmektedir. Hastaların % 50 kadarı özellikle 2 yaşından önce belirtileri ile birlikte kızamık enfeksiyonu geçirmiş kişilerdir.

Belirti ve bulgular;

  • Hastalığın başlangıcı genelde sinsidir. Hastalık belirtiler ortaya çıkmaya başladıktan sonra hızlı ilerler ve genellikle 6-24 ay içinde ölüme neden olur.
  • Geçmiş verilere bakıldığında bu hastaların % 5’inde iyileşme izlenmiştir. SSPE olgularının kliniği oldukça değişken olup, akut, subakut, kronik ilerleyici, düzelme ve alevlenme dönemleri ile seyir gösteren olarak 4 grupta toplanır.
  • Hastalık genellikle davranış değişiklikleri ve okul başarısında bozulmaya takiben zihinsel yeteneklerde kayıplar ve şiddetli unutkanlık ile kendini gösterir.
  • Olgularda genellikle ensefalitin ateş veya diğer bulguları görülmez.
  • Bazı hastalarda baş ağrısı olabilir.
  • Hastalık ilerledikçe myoklonus (tek veya bir grup kasın tik benzeri ani ve hızlı kasılması), tek taraflı hareket bozuklukları, vücut hareketlerinde yavaşlama görülür.
  • Grand mal epilepsi görülebilir (nadiren tek bir epilepsi nöbeti hastalığın ilk belirtisi olabilir).
  • Hastalarda nadiren koryoretinit ve optik artrofi görülebilir. Göz bulguları ile nörolojik semptomlar arasında genellikle birkaç hafta veya ay vardır.
  • Hastalığın seyri değişkendir, ancak %60 gibi bir oran hastada hızlı bir klinik seyir görülür. Haftalar, aylar içerisinde myoklonus tabloya hakim olur. Daha sonra hastalar yatağa bağımlı hale gelir.

Tedavi Yöntemleri;

SSPE, elde olan verilerde de belirtildiği gibi, ölümcül seyreden ve etkili bir tedavisi olmayan viral ensefalitler arasında yer alan, kendiliğinden düzelmelerle seyir gösterebilen kronik forma da dönüşebilen bir hastalıktır. Bazı çalışmalarda, tedavide izoprinozin faydalı bulunurken bazılarında ise alfa interferon önerilmiştir. Bir grup çalışmada ise kombinasyon tedavisi önerilmiştir. Semptomlara yönelik tedavide ise miyokloniler için, epilepsi nöbetleri için, spastisite için uygun ilaç tedavileri verilebilir. Uygulanan tüm tedaviler, hastalığın seyrini yavaşlatmayı amaçlar.

İstek ve Önerileriniz

Ad Soyad:

Email:

Konu:

Mesajınız: