Somatizasyon Bozukluğu Nedir?

Somatizasyon bozukluğu, tıbbi olarak açıklanamayan fiziksel/bedensel semptomların bulunduğu psikiyatrik bir durumdur. Bir kişinin somatizasyon bozukluğu tanısı alabilmesi için bu rahatsızlıklarının iş, sosyal ortam, aile ortamı, okul gibi yaşamındaki önemli aktiviteleri ciddi anlamda etkilemesi gerekmektedir.
Somatik rahatsızlıklara sahip kişiler, bedenleri ve organları ile ilgili çeşitli şikayetlerde bulunabilirler. Vücutlarında yanma hislerinin, sürekli yer değiştiren ağrılarının, dillerinde farklı tatların ve ara sıra giren krampların olduğundan yakınırlar.
Somatik kişilerin en önemli özelliklerinden biri de birçok hekime gitmeleri, farklı farklı tanılar almaları ve farklı tedaviler görmeleridir. Fakat bu tedaviler yakınmalarını durdurmaz.
Somatizasyon bozukluğu olan kişilerin psikiyatrik ve psikolojik değerlendirmeleri yapıldığında genellikle altta yatan stres unsurlarının olduğu görülür. Stres unsurlarının kişi tarafından fark edilememesi, görmezden gelinmesi ya da çözülememesi sonucunda kişide psikolojik sıkıntı kendini somatik şikayetler olarak gösterir. Bilinçaltı bir düzeyde, kişinin bedensel yakınmalarını kullanarak psikolojik stres faktörlerinden kendini korumaya çalıştığını söyleyebiliriz.

Belirtileri;

  • Fiziksel şikâyetler nedeniyle toplumsal, mesleki alanlarda sorunlar yaşama
  • Karın ağrısı, bulantı, kusma nöbetleri, öğürmeler, karın şişmesi gibi fiziksel şikâyetlerin olması
  • Ses kısılması, sağırlık, körlük, yutma güçlüğü, felç benzeri durumlar yaşama
  • Adet bozuklukları, düzensizlikleri, aşırı kanamalar, gebelik esnasında aşırı kusmalar nedeniyle sık sık hastanede yatma
  • Cinsel isteksizlik ya da cinsel birleşme esnasında ağrılar yaşama
  • Bedenin değişik yerlerinde değişik derecelerde ağrıların olması
  • Soluk darlığı, çarpıntı, göğüs ağrısı, baş dönmesi gibi problemler yaşıyor olma

Tedavi Yöntemleri;

Bilişsel-davranışçı psikoterapilerde, somatizasyon tedavisinde öncelikle kişilerin yaşadıkları semptomlarla ilgili negatif düşünceleri belirlenir ve bunların olumlu düşüncelerle değiştirmesi amaçlanır. Burada, kişi belirtileri yaşamaya devam etse de bunları yorumlayış şeklini değiştirerek kişinin daha az sıkıntı yaşaması hedeflenir.
Tedavide nihai hedef şikayetlerin tamamen ortadan kalkmasıdır. Bu kişilerin geçmiş dönem travmatik deneyimleri psikoterapide çalışıldığında, semptomların kademe kademe azaldığını ve bir süre sonra da ortadan kalktığını görürüz. Bu çalışma ile birlikte uygun ilaç tedavisi uygulandığında sürecin daha konforlu ve hızlı işlediği görülür.

İstek ve Önerileriniz

Ad Soyad:

Email:

Konu:

Mesajınız: