Myasthenia Gravis Nedir?

Myastenia Gravis, gönüllü kontrolünüz altındaki herhangi bir kasın zayıflığı ve hızlı yorgunluğu ile karakterizedir. Sinirler ve kaslar arasındaki normal iletişimin bozulmasından kaynaklanır. Tedavisi yoktur, ancak kol veya bacak kaslarının güçsüzlüğü, çift görme, sarkmış göz kapakları ve konuşma, çiğneme, yutma ve solunum zorluğu gibi belirtileri ve bulguları hafifletmeye yardımcı olunabilir. Myastenia gravis her yaştan kişiyi etkileyebilmesine rağmen, 40 yaşından küçük kadınlarda ve 60 yaşından büyük erkeklerde daha sık görülür.

Belirtileri;

  • Etkilenen kas tekrar tekrar kullanıldıkça myastenia gravis’in neden olduğu kas zayıflığı kötüleşir.
  • Belirtiler genellikle dinlenme ile iyileştiğinden, kas zayıflığınız gelip gidebilir.
  • Bununla birlikte, myastenia gravis belirtileri zamanla ilerleme eğilimi gösterir ve genellikle hastalığın başlangıcından birkaç yıl sonra en kötü hallerine ulaşır.

Göz kasları; yarısından çoğunda, ilk belirtileri ve bulguları, göz sorunları içerir; Bir veya her iki göz kapağının sarkması (pitoz), yatay veya düşey olabilen çift görme (diplopi) meydana gelir.

Yüz ve boğaz kasları; Myastenia gravisli kişilerin yaklaşık yüzde 15’inde ilk belirtiler yüz ve boğaz kaslarını içerir ve bu da şu neden olabilir: Ses değişikliği, yutma güçlüğü çiğneme sorunları, sinirli yüz ifadeleri.

Boyun ve bacak kasları; Myastenia gravis boyunda, kollarda ve bacaklarda güçsüzlüğe neden olabilir. Rahatsızlık genellikle kolları bacaklardan daha sık etkiler. Ayrıca boyun zayıfsa, başını dengede tutmakta zorlanabilir.

Tedavi Yöntemleri;

Miyastenia gravis belirtilerini hafifletmek için tek başına veya kombinasyon halinde çeşitli tedaviler kullanılır. Kolinesteraz inhibitörleri. Piridostigmin (Mestinon) gibi ilaçlar sinirler ve kaslar arasındaki iletişimi arttırır. Bu ilaçlar altta yatan durumu tedavi etmez, ancak kasların kasılmasını ve kas gücünü artırabilirler. Prednizon gibi kortikosteroidler, İmmünosüpresanlar (imuran vb.). Miyastenia gravisli kişilerin yaklaşık yüzde 15’inde Timus bezinde Timoma adı verilen bir tümör vardır ve bu vakalarda timus bezi cerrahi olarak çıkartılır.

İstek ve Önerileriniz

Ad Soyad:

Email:

Konu:

Mesajınız: