Cinsel Kimlik Gelişiminde Ailenin Önemi

Makaleler > Çocuk

Cinsel Kimlik Gelişiminde Ailenin Önemi

Cinsel kimlik, kişinin bedenini ve benliğini, cinsiyeti içinde algılayışı ve kabullenişi, duygu ve davranışlarında buna uygun biçimde oluşmaktadır. Örnek olarak erkeği baz alabiliriz. Kendini erkek olarak algılaması kabullenir, davranış ve duygularını buna göre düzenler, dişiye doğru yönelen bir cinsel benlik duygusunun kişiye yerleşmiş olduğunu ve erkek cinsel kimliğinin varlığını göstermektedir.

Çocuklarda cinsel kimlik gelişimi

Cinsel kimlik ve cinsel rol çocuğun yaşamının ilk yıllarından itibaren kazanılmaya başlanmaktadır. Ebeveynlerin çocuklarında kız veya erkek beklentileri, çocuğa verien isim, çocuğa karşı davranış ve tutumları, kız veya erkek olması durumuna göre ondan beklenen tutumlar, cinsel kimlikte önemli roller oynar. Uygun cinsel kimliğin gelmesi adına uygun bir biyolojik gelişim kuşkusuz oldukça önemlidir. Ancak, biyolojik olarak erkek veya kız olmak cinsel organların yerine ve normal olması, hormonların da bu cinsiyete uygun biçimde salgılanması sağlıklı bir cinsel kimlik için yeterli değildir.
Çocuk ilk yıllarındaki deneyimleri cinsel kimliği üzerinde önemli bir rol oynar aynı zamanda, model alma deneyimleri ve kurduğu özdeşimler cinsel kimliğin gelişmesini etkileyen ve şekil veren faktörlerdendir. Örneğin bir erkek çocuk kız çocuk gibi yetiştirilebilmektedir. Bir kız çocuk ise erkeksi yetişebilmektedir. Uygun ödeşim ve model alma örneklerinin bulunusu veya bulunmayışı, kimlik gelişimindeki en önemli faktörlerden biridir. Özellikle erkek çocuğun babayı, kız çocuğun anneyi benimsemesi sağlıklı cinsel kimlik gelişini adına önemli noktalardır.

Aile içinde cinsel konularında aşırı tutumlar sergilemesi cinsel kimlik gelişimini negatif etkiler. İleri derecede suçlama durumları, çok fazla denetleme, ergenlik dönemi öncesi ve sonrası çağda veya gence bir miktar mahremiyetin tanınmaması, çocuğu uyarıcı ve kışkırtıcı davranışlari yanlış bilgi vermeler, günah duygusu, çekingen veya abartılı cinsel davranışlarla yüklü olan bir kimlik gelişmesine sebep olabilmektedir.
Son yıllarda yapılan araştırmalara göre, ebeveynlerin tutumları bebeklikte karar verilen cinsel kimliğin sürdürülmesi adına yeterli olmadığı ortaya çıkartmaktadır. Az sayıda olsalar bile bu tartışmaları olanaklı kılan çalışmalar büyük oranda sorunun doğumda fark edildiği ve etiolojinin erken bebeklik döneminde belirlendiği kanısına ulaşılmıştır. Ülkemizde sorun fark edilene kadar ve fark edilmesinin ardından tanı konarak cinsiyetin belirlinmesine kadar belirli bir zaman geçtiğini düşünmektedir. Belirsilik durumunda çocuğun aile tarafından benimsenmesi ve tutumları aracılığı ile çocuğa yansıtılması ve pekiştirilmesinde zorluklar yaşanabilmektedir.

cinsel kimlik gelişiminde ailenin rolü

Nasıl Cevap Vermeliyim?

Çocuklar keşfedene kadar merak edip sürekli sorular sormaktadır. İlk göz görüp hissettiği, yaşadığı şeylerin nedenlerini defalarca sorabilir. “neden” sorusu oldukça sık duyulması doğaldır. Ama bazen öyle sorular gelebilir ki ebeveynler cevap vermekte zorlanabilmektedir.

Çocuklarımızın doğduğu zamandan itibaren her şeylerine itina ile yaklaşmaktayız. Ebevenyler için her bir evre çok kıymetlidir. Çünkü erken yaşlarda karşılaşılan ve öğrenilen birçok davranış ileriki hayatlarında çok ciddi noktalara vurgu yapar. Bu süreçte ebeveynler çok iyi bildiği konular karşısında dahi çocuğu ile karşı karşıya geldiğinde net cevapler vermekte tereddüt edilmektedir. Ya da çok dolaylı yollara başvurarak, asıl verilmek ve öğretilmek istenenden uzaklaşılabilmektedir. Ancak bu oldukça önemli olan “cinsel kimlik” ve “cinsiyet eğitimi” konusunda kesinlikle değinilmesinde fayda vardır. Öyle ki her ebeveyn kafasında cinselliğin çocuğa anlatılması, oldukça normaldir. Önemli olan bunlarla çocuk ebeveyn ilişkisinin sağlıklı kurulmasıdır. Çocukların bu cevapları verirken onların gözünden bakarak cevap vermemeyi unutmamalıyız. Merak edilen sorulara uygun dil ile kaçamak olmadan cevap vermek oldukça önemlidir. Cevap verilmediğindeyse çocuk internet gibi yanlış bilgilerle dolu kaynaklara yönelecek belkide daha yanlış sonuçlara varacaktır. Bu nedenle aile çocukla iletişimini sağlam tutarak doğru zamanda doğru cevapları verebilmelidir.

İstek ve Önerileriniz

Ad Soyad:

Email:

Konu:

Mesajınız: